logo

Kontrola kvaliteta betona na objektima u sklopu postrojenja za tretman otpadnih voda

Projekt details

Lokacija: Bišće Polje, Mostar, BiH

Investitor: Tempo-Vranica d.d. Mostar

Usluga: Kontrola kvalitete

  • Share