logo

Stručni nadzor nad “Zamjenom postojeće javne rasvjete sa led rasvjetom”

Projekt details

Lokacija: Konjic, BiH

Investitor: Općina Konjic

Usluga: Nadzor nad izvođenjem radova

  • Share