logo

Stručna suradnja na kontroli kvaliteta agregata u Kamenolomu Paljevine – Vlake

Projekt details

Lokacija: Posušje, BiH

Investitor: Mrvelji d.o.o. Posušje

Usluga: Kontrola proizvodnje

  • Share