logo

Stručni nadzor nad radovima izgradnje rasvjete na platformi

Projekt details

Lokacija: Mostar, BiH

Investitor: JP Međunarodna zračna luka – aerodrom Mostar d.o.o. Mostar

Usluga: Stručni nadzor nad izvođenjem radova

  • Share