logo

Stručni nadzor na izgradnji zvonika crkve Svetog Ivana Krstitelja

Projekt details

Lokacija: Rodoč, Mostar, BiH

Investitor: Župni ured Svetog Petra i Pavla Mostar

Usluga: Nadzor nad izvođenjem radova

  • Share