logo

Misija G23 (revizija) za rekonstrukciju i dogradnju ugostiteljskog objekta u Mostaru

Projekt details

Lokacija: Mostar, BiH

Investitor: Arhi Plus d.o.o. Mostar

Usluga: Revizija glavnog geotehničkog projekta

  • Share