logo

Plan upravnjanja otpadom za Južnu obilaznicu Mostar

Projekt details

Lokacija: Mostar, BiH

Investitor:

Usluga: Procjena količina otpada i građevinskog otpada, definiranje potencijalnih lokacija za građevinski otpad.

  • Share