logo

Izrada geotehničkog elaborata za stambeno-poslovni objekat “Stara pilana”, E-12, Nevesinje

Projekt details

Lokacija: Nevesinje, BiH

Investitor: M.D.M. d.o.o. preduzeće za građevinarstvo, proizvodnju i trgovinu

Usluga: Geomehanički elaborat

  • Share