logo

Izrada geomehaničkog elaborata na lokaciji pristupne ceste za uređaj pročišćavanja otpadnih voda

Projekt details

Lokacija: Prozor-Rama, BiH

Investitor: Općina Prozor-Rama

Usluga: Izrada geomehaničkog elaborata

  • Share