logo

Projekat na istražnim radovima na sanaciji prelivnih polja na HE Trebišnjica

Projekt details

Lokacija: Trebinje, BiH

Investitor: Hidroelektrane na Trebišnjici

Usluga: Projekt sanacije

  • Share