logo

Izrada geomehaničkog elaborata stambeno-poslovnog objekta Cesars, Lacina ulica, Mostar

Projekt details

Lokacija: Mostar, BiH

Investitor: Geotehnika 94 d.o.o. Mostar

Usluga: Izrada geomehaničkog elaborata i geotehničkog projekta

  • Share