logo

Revizija Bosanske kuće Ansambl Esme Sultan Džamije

Projekt details

Lokacija:

Investitor: Građevinski fakultet Sveučilišta u Mostaru, Mostar

Usluga: Revizija glavnog geotehničkog projekta

  • Share