logo

Glavni projekt nadogradnje poslovnog objekta Termomont

Projekt details

Lokacija: Mostar, BiH

Investitor: Termomont d.o.o. Grude

Usluga: Izrada glavnog projekta

  • Share