logo

Izrada Geotehničkog elaborata i geotehničkog projekta Misija G21 za potrebe rekonstrukcije, dogradnje i nadogradnje poslovnog objekta u Mostaru, Fortuna tours

Projekt details

Lokacija: Mostar, BiH

Investitor: Fortuna Trade Tours d.o.o. Mostar

Usluga: Izrada glavnog geotehničkog projekta

  • Share