logo

Izrada investiciono-tehničke dokumentacije za izgradnju vodosabirnika sa cjevovodom i platoa za prikupljanje kišnica u povratničkom naselju Rabrani, MZ Hrasno, Općina Neum

Projekt details

Lokacija: Neum, BiH

Investitor: Općina Neum

Usluga: Izrada investiciono-tehničke dokumentacije

  • Share