logo

Izrada misije G31 za proizvodni skladišni objekt Presal

Projekt details

Lokacija:

Investitor: Presal Extrusion d.o.o. Široki Brijeg

Usluga: Izrada izvedbenog geotehničkog projekta

  • Share