logo

Izrada tehničke dokumentacije Glavnog projekta trase i idejnog projekta objekata Južne obilaznice Mostara, Miljkovići – Rodoč

Projekt details

Lokacija: Mostar, BiH

Investitor: JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo

Usluga: Izrada glavnog geotehničkog projekta

  • Share