logo

Misija G23 – nadogradnja stambenog objekta u Titovoj ulici u Mostaru

Projekt details

Lokacija: Mostar, BiH

Investitor: Građevinski fakultet Sveučilišta u Mostaru, Mostar

Usluga: Revizija glavnog geotehničkog projekta

  • Share