logo

Misija G23 (revizija) za terminal za odvagu kamiona termoelektrane Kakanj

Projekt details

Lokacija: Kakanj, BiH

Investitor: Građevinski fakultet Sveučilišta u Mostaru, Mostar

Usluga: Revizija glavnog geotehničkog projekta

  • Share