logo

Nadzor nad izvođenjem radova na izgradnji denivelisanog pješačkog prelaza u naselju Zalik – Škola Zalik

Projekt details

Lokacija: Mostar, BiH

Investitor: Grad Mostar

Usluga: Stručni nadzor nad izvođenjem radova

  • Share