logo

Nadzor nad izvođenjem radova sanacije slijeganja trupa ceste i škarpe ispod nivelete, cesta M17_013, dionica Jablanica-Potoci, km 2+100 do km 2+400

Projekt details

Lokacija: Jablanica – Mostar, BiH

Investitor: JP Ceste FBiH d.o.o. Sarajevo

Usluga: Stručni nadzor nad izvođenjem radova

  • Share