logo

Priprema geotehničke studije Misije G1 u okviru Glavnog projekta obilaznice Donji Vakuf

Projekt details

Lokacija: Donji Vakuf, BiH

Investitor: JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo

Usluga: Izrada idejnog geotehničkog projekta

  • Share