logo

Revizija investiciono-tehničke dokumentacije idejnog projekta hidroelektrane Janjići

Projekt details

Lokacija: Zenica, BiH

Investitor: Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo

Usluga: Revizija projektne dokumentacije

  • Share