logo

Stručni nadzor na sanaciji desnog nasipa uz rijeku Krupu – Karaotok

Projekt details

Lokacija: Čapljina, BiH

Investitor: Agencija za vodno područje Jadranskog mora Mostar

Usluga: Nadzor nad izvođenjem radova

  • Share