logo

Tehničko promatranje i interpretacija rezultata geodetskih mjerenja na branama Kazaginac, Podgradina i Mandak

Projekt details

Lokacija: Livno, BiH

Investitor: Crpna stanica Buško blato d.o.o. Livno

Usluga: Interpretacija rezultata geotehničkih mjerenja i tehničko promatranje sa zaključcima

  • Share