logo

Tunel Žaba – Geotehnički projekt, dodatak

Projekt details

Lokacija: Neum – Stolac, BiH

Investitor: JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo

Usluga: Izrada glavnog geotehničkog projekta tunela

  • Share