logo

Usluge geotehničkih istražnih radova i izrada geomehaničkog elaborata na lokaciji objekta Socijalno stanovanje u Prozoru

Projekt details

Lokacija: Prozor-Rama, BiH

Investitor: Općina Prozor-Rama

Usluga: Izrada geomehaničkog elaborata

  • Share