logo

Usluge izrade geoloških elaborata, istražnih bušenja i raskopa, geofizičkih istraživanja, laboratorijskih ispitivanja, terenskih ispitivanja, inženjerskogeoloških i hidrogeoloških ispitivanja – Brza cesta Travnik – Jajce

Projekt details

Lokacija: Više lokacija, BiH

Investitor: Divel d.o.o. Sarajevo

Usluga: Istražni radovi, ispitivanja i izrada elaborata

  • Share