logo

Usluge izrade projekta sanacije konstrukcije i dogradnje balkona na objektu B2, Blažuj

Projekt details

Lokacija: Sarajevo, BiH

Investitor: Fabing d.o.o. Sarajevo

Usluga: Izrada projekta sanacije konstrukcije i dogradnje

  • Share