logo

Videoprospekcija piezometarskih bušotina HE Rama

Projekt details

Lokacija:

Investitor: Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar

Usluga: Videoprospekcija piezometarskih bušotina

  • Share